Mô hình tư vấn doanh nghiệp toàn diện

TDP đồng hành cùng với khách hàng của mình thông qua Giải pháp Tư vấn doanh nghiệp toàn diện, hiệu quả. Với sự am hiểu về các lĩnh vực kinh doanh và kiến thức chuyên môn, TDP sẽ đem đến khách hàng của mình các giải pháp tư vấn nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến:

  • Tái cấu trúc doanh nghiệp;
  • Xây dựng văn hoá doanh nghiệp;
  • Xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh;
  • Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực dựa trên khung năng lực;
  • Phát triển nhân tài.

Tuỳ vào nhu cầu thực tiễn của khách hàng, TDP có thể hỗ trợ đồng hành với khách hàng triển khai các dự án tư vấn theo kế hoạch đã đặt ra phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành đúng phạm vi, chất lượng và tiến độ cam kết.