Đào tạo doanh nghiệp – Đồng hành cùng với sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng

Với quy trình triển khai hoạt động đào tạo doanh nghiệp khác biệt và toàn diện, giải pháp đào tạo của TDP sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên của mình, giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu kinh doanh hiệu quả thông qua hoạt động phát triển nguồn nhân lực.

TDP đồng hành cùng doanh nghiệp với 03 nhóm giải pháp

  • Đào tạo tại TDP
  • Đào tạo tại doanh nghiệp với nội dung và chương trình được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp
  • Hợp tác đào tạo

Các giải pháp của TDP được triển khai da trên triết lý tạo nên sự khác biệt cho TDP: TDP cung cấp giải pháp đào tạo dựa trên triết lý đồng hành và hỗ trợ toàn diện học viên và doanh nghiệp theo các giai đoạn Trước – Trong – Sau đào tạo. Học viên được xây dựng và deo dõi mức độ phát triển theo khung năng lực tương ứng thông qua các hồ sơ đào tạo được TDP xây dựng riêng cho mỗi học viên của TDP.

Quy trình triển khai hoạt động đào tạo của TDP: